W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Biologów „BiologUS” pt. „Nauki biologiczne bliżej społeczeństwa”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku. Tegoroczna tematyka Konferencji skupiać się będzie w okół wpływu nauk biologicznych na społeczeństwo oraz możliwości praktycznej aplikacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Liczymy na aktywny udział studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji  nie tylko w celu zaprezentowania swoich wyników badań, ale także wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych interesujących znajomości.

 

Do zobaczenia w Szczecinie!

 

Organizatorzy