abstrakt

Prosimy o przygotowanie abstraktu według wskazanych wzorców.

TYTUŁ (czcionka 14, Times New Roman)

Imię i nazwisko autora/autorów (czcionka 12, Times New Roman)

Instytucja i adres (czcionka 12, Times New Roman)

Opiekun naukowy (czcionka 12, Times New Roman)

 

Treść (maksymalnie 300 słów, czcionka 12, Times New Roman. Odstęp między wierszami 1,15. Standardowe marginesy, wszystkie po 2,5 cm). Przygotowane abstrakty w formacie .doc lub .docx prosimy nadsyłać na adres: konfbiologus@gmail.com