Komitet organizacyjny

Samorząd Doktorantów WBUS

mgr Anna Cichocka

mgr Monika Ficek

mgr Marcin Kotynia

mgr Eliza Orłowska (Sekretarz)

mgr Iza Raulin

mgr Łukasz Sługocki (Przewodniczący)

mgr Barbara Wąsowicz

 

Samorząd Studentów WBUS

Waldemar Pluta

Aleksandra Strońska

Przemysław Okoń