Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji wyniesie 130 zł brutto (wpisowe, materiały konferencyjne, poczęstunek):

-130 zł brutto 

-70 zł brutto dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego*

 

Wpłaty winny być dokonane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego

 

PEKAO SA

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

 

Nr. BIC (SWIFT): INGBPLPW

IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

 

W tytule należy podać numer subkonta "0036" oraz imię i nazwisko

 

 

*Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego, będący uczestnikami konferencji rozliczający opłaty konferencyjne w ramach dofinansowania z grantów badawczych, badań statutowych i celowych lub innych powinni zgłosić pisemny wniosek do Działu Finansowo-Księgowego o wystawienie noty wewnętrznej.