Program

Download
Plan ramowy BiologUS.pdf
Adobe Acrobat Document 320.7 KB

27 kwietnia, czwartek

 

7.30 – 9.00      Rejestracja uczestników

 

9.00 – 9.15      Otwarcie konferencji

 

9.15 – 9.45      Wykład inauguracyjny

 

9.45 – 10.00    Przerwa kawowa

 

10.00 –11.00   Pierwsza sesja referatowa (3 referaty) (Biochemia i Fizjologia)

 

Wpływ hormonów płciowych i hormonów przysadki na nowotwory

Dr n. med. Agata Poniewierska – Baran    

 

Rola kortyzolu w kształtowaniu się otyłości

mgr Paulina Pruszkowska – Przybylska

 

Pole elektromagnetyczne jako użyteczne narzędzie w kształtowaniu procesów biologicznych

mgr inż. Agata Wasak          

 

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa

 

11.30 –13.10   Pierwsza sesja posterowa (Biochemia i Fizjologia)

 

11.30 –13.10   Druga sesja referatowa (5 referatów) (Biologia)

Wczoraj, dziś i jutro - metody badań i ochrony nietoperzy na Mauritiusie.

Marta Szurlej (Anulowano)

 

Wpływ silnej ulewy na śmiertelność rybitwy rzecznej Sterna hirundo w kolonii lęgowej na Zbiorniku Jeziorsko w roku 2015.

mgr Kamila Gach  

 

Wstępne wyniki badań nad wędrówkami bocianów czarnych z Polski Środkowej z zastosowaniem loggerów GPS-GSM.

mgr Maciej Kamiński

 

LiDAR - opis terenu z prędkością światła.

mgr Anna Cichocka

 

Optymalizacja metod mikropropagacji lądowych roślin owadożernych w warunkach in vitro na potrzeby przywracania rodzimych gatunków do środowiska przyrodniczego.

Agnieszka Awiżeń, Gabriela Gryta, Maurycy Mieczkowski, Piotr Woźniak

 

13.10 – 13.40  Przerwa kawowa

 

13.40 – 14.40  Druga sesja posterowa (Biologia)

 

13.40 – 14.40  Trzecia sesja referatowa (3 referaty) (Mikrobiologia i Immunologia)

 

Zastosowanie nanomateriałów w roli stymulatorów aktywności metabolicznej bakterii środowiskowych

mgr inż. Adrian Augustyniak          

 

Typowanie bakterii metodą sekwencjonowania całogenomowego

mgr Marcin Brzozowski       

 

Wpływ ekstraktów i metabolitów wtórnych porostów na drożdże - przegląd literatury

mgr Łukasz Furmanek

 

14.40 – 15.20 Bankiet

 

15.20 – 16.20 Trzecia sesja posterowa (Mikrobiologia i Immunologia)

 

19.00 - Spotkanie integracyjne

 

28 kwietnia, piątek

 

9:20 – 10.00    Czwarta sesja referatowa (2 referaty) (Genetyka)

 

Metody molekularne w entomologii sądowej

mgr Monika Ficek

 

Technika LAMP jako potencjalne narzędzie w analizach kryminalistycznych

mgr Barbara Wąsowicz

 

10.00 – 10.15  Przerwa kawowa                   

10:15 – 11:00  Czwarta sesja posterowa (Genetyka) (Bezkręgowce)

11:20 – 12:00 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy referat oraz najlepszy plakat. Zakończenie

Szczegółowy plan sesji posterowych

27 kwietnia, czwartek

Sesja posterowa

11.30 –13.10   Pierwsza sesja posterowa (Biochemia i fizjologia)

 

1) Wpływ inhibitorów DNMT na biologię komórek Rhabdomgsarcoma.

Joanna Bujak, Patrycja Kopytko

2) Wpływ fluoru na syntezę prostaglandyny E2 (PGE2) w nerkach szczurów eksponowanych na działanie pierwiastka pre- i postnatalnie.

Adrianna Kamińska

3) Wpływ narażenia środowiskowego na wysokie stężenia fluoru na inicjację stresu oksydacyjnego w różnych strukturach mózgu szczurów.

Adrianna Kamińska

4) Adhezja Neisseria gonorrhoeae do ludzkich komórek raka płaskonabłonkowego szyjki macicy.

mgr Jagoda Płaczkiewicz

5) Ekspresja metaloproteinazy 9 (MMP9) oraz inhibitora TIMP3 w mózgu szczura wobec środowiskowego narażenia na fluor.

mgr Agnieszka Łukomska

6) Wpływ fluoru na syntezę proteoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu szczura.

mgr Agnieszka Łukomska

7) Wpływ fluoru na zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby poprzez zmianę aktywności szlaku cyklooksygenaz.

mgr Daniel Styburski

8) Czy spożywanie piwa może zwiększyć ekspozycję organizmu na fluor i czy istnieje zróżnicowanie regionalne zawartości tego pierwiastka w piwie.

mgr Daniel Styburski

9) Różnice w stężeniach bioaktywnych lizofosfolipidów w osoczu i podstawowych parametrów lipidowych w surowicy osób zdrowych i pacjentów z przewlekłą choroba nerek.

mgr Anna Jesionowska

10) Związek pomiędzy rodzajem stosowanej terapii nerkozastępczej, a stężeniami bioaktywnych lizofosfolipidów w osoczu oraz podstawowych parametrów lipidowych w surowicy.

mgr Anna Jesionowska

11) Wpływ zabiegu hemodializy na stężenia bioaktywnych lizofosfolipidów w osoczu i podstawowych parametrów lipidowych w surowicy.

mgr Anna Jesionowska

12) Aktywność oksydoreduktazy ksantynowej, w płytkach krwi, w zależności od rodzaju stosowanej terapii nerkozastępczej.

mgr Elżbieta Ceserska-Heryć

13) Aktywność oksydoreduktazy ksantynowej w osoczu ubogopłytkowym i w płytkach krwi u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.

mgr Daria Śleboda

14) Zaburzenia homeostazy w centralnym układzie nerwowym spowodowane zmianami w metabolizmie energetycznym mózgu szczurów poddanych stałej ekspozycji na fluor.

mgr Karolina Dec

15) Synteza metabolitów stanu zapalnego pochodzących ze szlaku lipooksygenazy w mózgu szczurów eksponowanych pre- i postletalnie na fluor. Analiza molekularna z wykorzystaniem metod PCR, immunoenzymatycznych i immunohistochemicznych.

mgr Karolina Dec

16) Stężenie wybranych pochodnych kwasu arachidonowego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w zależności od zastosowanej terapii nerkozastępczej.

mgr Natalia Marczuk

17) Wpływ fluoru na syntezę tromboksanu A2 (TXA2) w nerkach szczura.

Anna Głuszyk

18) Zawartość fluoru w gotowych posiłkach dla dzieci w wieku niemowlęcym.

 Anna Głuszyk

19) Nerki jako główny narząd odpowiadający za wydalanie fluoru z organizmu. Analiza zawartości fluoru i ogólnej aktywności antyoksydacyjnej.

Aleksandra Rosengart

20) Czy spożywanie napojów energetycznych i izotonicznych może wpłynąć na ekspozycję organizmu na fluor.

Aleksandra Rosengart

21) Tkankowe narażenie na toksyczne działanie fluor - w których tkankach miękkich dochodzi do największej kumulacji pierwiastka?

Anna Cichoń

22) Czy sushi może być źródłem fluor w diecie? Zawartość fluoru w popularnej japońskiej potrawie.

Anna Cichoń

23) Czy spożywanie piwa może wpływać na rozwój otyłości. Analiza zawartości glukozy w niskoprocentowym alkoholu jakim jest piwo.

Małgorzata Sarna

 

13.40 – 14.40  Druga sesja posterowa (Biologia)

 

Sekcja zwierzęta

 

24) Dzika fauna Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Izabella Kwaśny, Marcin Ptaszyński, Michał Winczek

25) Pokarm pustułki Falco tinnunculus w dolinie Słudwi.

Aleksandra Malinowska

26) Charakterystyka żerowania w zależności od płci i fazy cyklu płciowego samicy w miejskiej populacji kosa (Turdus merula) w Szczecinie.

Olga Zawadzka, Klaudia Marzec

27) Parazytofauna wzdręgi z rejonu dolnej Odry (Regalicy).

mgr Iza Raulin

28) Charakterystyka parazytologiczna okonia (Perca fluviatilis L.) z Jeziora Drawsko.

mgr Małgorzata Głoćko

29) Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w badaniach zooplanktonu jezior Pomorza Zachodniego.

mgr Łukasz Sługocki

30) Ocena stanu troficznego dolnego odcinka odry na podstawie zooplanktonu

Jan Krzystolik, Michał Rogacki, Agata Pajor, Anna Miszczak

 

Sekcja roślinno-mykologiczna

 

31) Indukcja kallusa i wstępne obserwacje organogenezy pośredniej u Dianthus knappii.

mgr inż. Dawid Kocot

32) Wybrane aspekty ochrony ex situ i in situ selerów błotnych Apium repens (jalg.) Lag.

mgr Krystian Florkowski

33) Zawartość fluoru w kawach (Arabica robusta) parzonych różnymi metodami.

mgr Karolina Jakubczyk

34) Właściwości przeciwzapalne ekstraktów z podagrycznika pospolitego.

mgr Karolina Jakubczyk

35) Mykobiota lasów łęgowych nad jeziorem portowym (Szczecin-Międzyodrze) - wstępne wyniki badań.

Patrycja Radke

36) Kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes (Fr.) Singer) gatunek rzadki czy pomijany na Pomorzu Zachodnim?

mgr Mateusz Bocian

 

15.20 – 16.20 Trzecia sesja posterowa (Mikrobiologia i Immunologia)

 

37) Lekowrażliwość szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z zakażeniami szpitalnymi.

dr n. med. Helena Masiuk

38) Analiza lekowrażliwości szczepów Klebsiella pneumoniae izolowanych od pacjentów z zakażeniami szpitalnymi.

mgr Agata Pruss

39) Wpływ wybranych olejków eterycznych na wzrost szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów z zakażeniami powierzchniowymi skóry.

mgr inż. Paweł Kwiatkowski

40) Wpływ biologicznego suszenia na bioróżnorodność mikroorganizmów zasiedlających odpady komunalne.

Agnieszka Sikora, Kamil Szymonik

41) Grzyby izolowane z materiałów klinicznych od pacjentów hospitalizowanych w OIT oraz ich wrażliwość na leki przeciwgrzybicze.

dr n. med. Magdalena Mnichowska-Polanowska

42) Bogactwo wód jeziora Rusałka pod względem bakteriofagów.

mgr Paulina Czupryńska

43) Reaktywność królików zakażonych eksperymentalnie wirusem RHD w zakresie białka C-reaktywnego.

mgr Magdalena Malinowska

44) Ilość i aktywność lizozymu u królików zakażonych eksperymentalnie wirusem RHD.

Joanna Palma

45) Cukrzyca typu II a stężenie adropiny w osoczu krwi - badania wstępne.

mgr Angelika Szczęśniak

46) Aktywność katalazy w erytrocytach i płytkach krwi u pacjentów z zespołem metabolicznym.

mgr Natalia Marczuk

47) Wpływ wad ciśnienia tętniczego na stężenie adropiny w osoczu krwi.

mgr Aleksandra Goryniak

 

28 kwietnia, piątek

10:15-11:15    Czwarta sesja posterowa (Genetyka) (Bezkręgowce)

 

48) Polimorfizmy genetyczne IL-18 w niepłodności męskiej.

mgr Maciej Kaczmarek, mgr Magdalena Kłysz

49) Analiza zależności 951A>G w genie ANXA9 w odniesieniu do wybranych cech bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej.

mgr Anna Stanisławczyk

50) Identyfikacja molekularna zwierząt na podstawie analizy materiału genetycznego uzyskanego z sierści

mgr Monika Ficek, mgr Barbara Wąsowicz

51) Różnice w potencjale rozrodczym u świerszcza domowego (Achera domesticus) w liniach i różnym kolorze oczu.

Michał Ciołek

52) Zimowanie biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) nad Wisłą w Warszawie.

Karolina Bodzon, Dominika Sitarska

53) Zimowanie biedronek w krajobrazie rolniczym Puszczy Kampinowskiej.

Mateusz Romanowski

54) Bioróżnorodność bezkręgowców dennych zatoki Puckiej.

Marta Malinowska