Regulamin konferencji BiologUS 2017

1.    Konferencja nosi nazwę Ogólnopolska Konferencja Młodych Biologów BiologUS - Innowacje w naukach biologicznych.

2.    Konferencja ma charakter ogólnopolski.

3.    Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie.

4.    Organizatorami Konferencji są Samorząd Studentów oraz Samorząd Doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

5.    W ramach Konferencji odbędą się sesje referatowe oraz sesje plakatowe podzielone na 5 bloków tematycznych:  Biochemia i Fizjologia, Biologia, Mikrobiologia i Immunologia, Genetyka, Bezkręgowce.

6.    Na Konferencję przyjmowane będą prace oryginalne i przeglądowe. Każdy uczestnik może być autorem lub współautorem nieograniczonej liczby zgłoszonych prac.

7.    Czas przeznaczony na wystąpienie ustne podczas Konferencji wynosi: do 15 minut na prezentację i 5 minut na dyskusję. Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty zapisu prezentacji to: ppt, pptx, pps, pdf. W dniu prezentacji należy posiadać kopię zapasową pliku na nośniku danych (awaryjnie). Wszystkie prezentacje należy przesłać do 25 kwietnia 2017 r.

8.    Czas przeznaczony na prezentację posteru (format A1) przed Komitetem Naukowo-Konkursowym wynosi 4 minuty.

9.    W sesji referatowej oraz plakatowej zostaną wyłonione na zasadzie konkursu 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone wyróżnieniem (I miejsce, II miejsce, III miejsce).

10.  O kolejności miejsc będzie decydowała suma punktów przyznana przez członków Komitetu Naukowo-Konkursowego oraz losowo wybranych uczestników Konferencji. W sytuacji, gdy dwie lub więcej prac uzyskają identyczną liczbę punktów, głos decydujący o przyznaniu miejsc ma Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

11.  Elementy pracy oceniane przez Komitet Naukowo-Konkursowy to: przygotowanie pracy, waga problemu, sposób prezentacji, innowacyjność, punktualność.

12.  Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dodatkowo nagrodę i dyplom.

13.  Wzięcie udziału w Konferencji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.