Wirofagi – pasożyty wirusów – nowy czynnik zakaźny  

Wiesław Deptuła1, Beata Tokarz –Deptuła2, Paulina Czupryńska1
1Katedr Mikrobiologii, 2Katedra Immunologii,
Wydział Biologii, Uniwersytet Szczecińska

ul Felczaka 3c, 71-412 Szczecina

 

           

 

W wykładzie przedstawione zostaną dane dotyczące wykrytych i opisanych po raz pierwszy w 2008r. wirofagów „pasożytów” wirusów olbrzymich, których dotychczas opisano 20. Przybliżone zostaną ich „żywiciele” – wirusy olbrzymie, które są wielkością zbliżone do baterii i występują w organizmach żyjących w środowisku wodnym (ameby, wiciowce, glony.) Te  wirusy olbrzymie oprócz pierwotniaków i glonów kolonizują także koralowce, gąbki, małże, ale także owady oraz stwierdzono je u owcy, bydła a także człowieka u którego tworzą jego mikrobiom. Zostaną przedstawione także specyficzne cechy wirofagów i wirusów olbrzymich, wśród których są „elementy” organizmów eukariotycznych, bakterii i archaea,  niespotykanych u wirusów klasycznych, a do których wirofagi i wirusy olbrzymie są zaliczane. Te cechy wirofagów i wirusów olbrzymich, jak też występowanie u nich nietypowych struktur, które tworzą to możliwe, „nowe”  fakty które są znamionami wskazującymi na istnienie „życia”,  tworzącego czwartą domenę - oprócz Bakterii, Archaea i Eukariota.