ABSTRAKT

 

Prosimy o przygotowanie abstraktu zgodnie ze wskazanym przykładem. 

 

 

Abstrakt

Tytuł: czcionka Times New Roman 14, pogrubiona, tekst wyśrodkowany. Po tytule 1 miękki Enter (Shift + Enter).

Afiliacje: czcionka Times New Roman 12, kursywa, tekst wyśrodkowany. Współautorzy: nazwisko, imię. Przynależność współautorów do różnych katedr/ zakładów oznaczona przez indeks górny. Uczestnik prezentujący podkreślony, kontakt do Uczestnika lub Koła Naukowego. Między afiliacjami a tekstem 2 miękkie Entery (patrz plik Przykład abstraktu poniżej).

Tekst: czcionka Times New Roman 12, tekst wyjustowany, jednolity. Bez literatury.

Abstrakt powinien mieć długość do 300 słów (bez tytułu i afiliacji). Interlinia dla całego abstraktu wielokrotna co 1,15.

Marginesy standardowe, każdy po 2,5 cm
Nazwa pliku:
Nazwisko_Imię
Format pliku:
.doc, .docx

 

 

 

 

Download
Przykład-abstraktu.pdf
Adobe Acrobat Document 158.9 KB

Przygotowane abstrakty w formacie .doc lub .docx prosimy nadsyłać na adres: konfbiologus@gmail.com