Referaty

Referaty powinny być przygotowane w  formacie kompatybilnym z Microsoft PowerPoint. Czas przewidziany na wystąpienie wynosi 15 minut + 5 minut na dyskusję. Prosimy o przesłanie prezentacji na adres mailowy konferencji na przynajmniej dwa dni przed konferencją. 

Postery

Postery powinny być przygotowane w formie papierowej formatu A1. Czas przewidziany na zaprezentowanie prac wynosi 5 minut.