Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak
Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk
Dr hab. inż. Robert Czerniawski, prof. US

Dr hab. Maria Brzezińska, prof. US

Dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

Dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

Dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

Dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

Dr hab. Marianna Soroka, prof. US

Dr hab. Helena Więcław, prof. US

Dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

Dr Wioleta Dudzińska

Dr Agnieszka Maruszewska

Dr Ewa Rębacz-Maron

Dr Izabela Ruduś