Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WB US

mgr Anna Cichocka

mgr Monika Ficek (Przewodnicząca)

mgr Marcin Kotynia

mgr Barbara Wąsowicz

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WB US

Przemysław Okoń

Waldemar Pluta

 Aleksandra Strońska (Wiceprzewodnicząca)