NAUKI BIOLOGICZNE BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWA   

 

 

 

12-13 kwietnia 2018

 

CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 

 

 

12 kwietnia, czwartek

 

7.30–8.30 Rejestracja uczestników

 

8.30–8.45 Otwarcie konferencji

 

8.45–9.30 Wykład inauguracyjny

 

Przyczyny adopcji podlotów miejskiej populacji kosa Turdus merula

 

dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

 

 

 

9.30–9.50 Przerwa kawowa

 

9.50–11.20 Pierwsza sesja posterowa (BIOCHEMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA)

 

9.50–11.50 Pierwsza sesja referatowa (6 referatów) (BIOLOGIA ŚRODOWISKA)

 

 

 

Wpływ cmentarzy na środowisko przyrodnicze

 

mgr Rafał Bielecki

 

 

 

Macromycetes rezerwatu Glinki - wstępne wyniki badań

 

mgr Mateusz Bocian

 

 

 

Efektywna ochrona siedlisk i zasobów selerów błotnych Apium repens (Jacq.) Lag.

 

mgr Krystian Florkowski

 

 

 

Wpływ jonów magnezu w płynie aktywacyjnym na parametry ruchu plemników ryb

 

mgr Mateusz Kulasza

 

 

 

Wpływ kofeiny na nasienie ssaków

 

mgr Katarzyna Stachańczyk

 

 

 

Analiza parametrów geometrycznych kości piszczelowej kurcząt brojlerów w różnym wieku

 

mgr inż. Joanna Wojciechowska-Puchałka

 

 

 

11.50–12.00 Przerwa kawowa

 

 

 

12.00–12.25 Druga sesja posterowa (BIOLOGIA ŚRODOWISKA)

 

12.00–13.20 Druga sesja referatowa (4 referaty) (BIOCHEMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA)

 

 

 

 

 

Wpływ obestatyny na ekspresję i aktywność HIF-1α w komórkach INS-1E

 

mgr Mariami Jasaszwili

 

 

 

Efekt kompleksowania doksorubicyny z silseskwioksanami

 

mgr Małgorzata Konopka

 

 

 

Ekspresja wybranych transporterów leków w nerce

 

Ewa Ostrycharz, Paulina Sas

 

 

 

Wpływ wirującego pola magnetycznego na aktywność immobilizowanych oksydoreduktaz

 

mgr inż. Agata Wasak

 

 

 

13.20–14.00 Bankiet

 

 

 

14.00–14.30 Trzecia sesja posterowa (KRYMINALISTYKA I GENETYKA)

 

14.00–15.20 Trzecia sesja referatowa (4 referaty) (MIKROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA)

 

 

 

Stymulacja bakterii środowiskowych nanokompozytami węglowymi i krzemowymi

 

mgr inż. Adrian Augustyniak

 

 

 

Analiza interakcji wybranych olejków eterycznych z gentamycyną wobec Klebsiella pneumoniae New Delhi

 

mgr inż. Paweł Kwiatkowski

 

 

 

Rola enzymów w syntezie i eradykacji biofilmów

 

mgr inż. Magdalena Szymańska

 

 

 

Ocena anty-biofilmowej aktywność impregnowanych opatrunków na bazie celulozy bakteryjnej.

 

mgr inż. Anna Żywicka

 

 

 

15.20–15.30 Przerwa kawowa

 

 

 

15.30–15.45 Czwarta sesja posterowa (MIKROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA)

 

15.30–16.50 Czwarta sesja referatowa (4 referaty) (KRYMINALISTYKA I GENETYKA)

 

 

 

Zaginiony, niezapomniany...

 

mgr Joanna Arciszewska

 

 

 

Analiza porównawcza rdzeniowych i pomocniczych genów wirulencji Pseudomonas aeruginosa

 

mgr Marcin Brzozowski

 

 

 

Poszukiwanie ojca... Tajemnica sprzed 79 lat wyjaśniona dzięki genetyce

 

mgr Sandra Cytacka

 

 

 

Od genotypu do fenotypu, od NN – szczątków do człowieka z nazwiskiem – zastosowanie Sekwencjonowania Nowej Generacji w procesie identyfikacji osobniczej na podstawie doświadczeń Zakładu Genetyki Sądowej PUM w Szczecinie

 

mgr Maria Szargut

 

 

 

 

 

 

 

20.00 Spotkanie integracyjne

 

13 kwietnia, piątek

 

 

 

8.00–8.45 Rejestracja uczestników

 

8.00–9.00 Poczęstunek

 

 

 

9.00– 10.20 Piąta sesja referatowa (4 referaty) (ZDROWIE)

 

9.00–9.35 Piąta sesja posterowa (BOTANIKA I FIZJOLOGIA ROŚLIN)

 

 

 

Kwasy tłuszczowe a choroby nowotworowe - profilaktyka, wykrywanie i leczenie

 

mgr Aleksandra Czumaj

 

 

 

Wykorzystanie Colostrum bovinum jako jednego z elementów w leczeniu łuszczycy

 

mgr Joanna Hołowko

 

 

 

Wpływ żywienia na profilaktykę zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD)

 

mgr inż. Daria Paradowska

 

 

 

Ocena płci u dzieci i osobników młodocianych na podstawie średniowiecznego materiału szkieletowego

 

mgr Anna Stangret

 

 

 

10.20–10.40 Przerwa kawowa

 

10.40–12.15 Szósta sesja posterowa (ZDROWIE)

 

10.40–12.00 Szósta sesja referatowa (4 referaty) (BOTANIKA I FIZJOLOGIA ROŚLIN)

 

 

 

Charakterystyka bakterii wyizolowanych z ryzosfery roślin Fabaceae uprawianych na farmach organicznych oraz ich zdolność do promocji wzrostu Medicago truncatula Gaertn.

 

mgr Piotr Karczyński

 

 

 

Wpływ światła na reakcje zachodzące u mszaków na przykładzie Polytrichum commune

 

mgr inż. Ewelina Knop

 

 

 

Wróg czai się w zbożu - Aceria tosichella, rosnący w siłę rywal ludzkości w walce o plony

 

Anna Radwańska

 

 

 

Znaczenie kwasu abscysynowego w spoczynku ziarniaków Avena fatua L.

 

mgr inż. Agata Wójcik

 

 

 

12.00–12.20 Przerwa kawowa

 

 

 

12.20–12.40 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy referat oraz najlepszy plakat. Zakończenie

 

 

 

12.45 Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Geologicznego US (prosimy o wcześniejsze wyrażenie chęci zwiedzenia Muzeum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTERY - Czwartek, 12.04.2018

 

 

 

9.50–11.20 Pierwsza sesja posterowa (BIOCHEMIA)

 

 

 

1.      Udział cynkozależnych endopeptydaz w starzeniu się mięśni szkieletowych

 

Mateusz Bosiacki

 

 

 

2.      Rola wybranych miRNA w procesie miogenezy

 

mgr Joanna Bujak

 

 

 

3.      Kreatynina w zasięgu ręki

 

mgr Mateusz Fic

 

 

 

4.      Narażenie na fluor a ekspresja mRNA receptora dopaminowego D1 w wybranych strukturach mózgu szczura uzależnionego od morfiny

 

mgr Patrycja Kupnicka

 

 

 

5.      Wpływ fluorku sodu na ekspresję mRNA receptora dopaminowego D2 w wybranych strukturach mózgu szczura uzależnionego od morfiny

 

mgr Patrycja Kupnicka

 

 

 

6.      Kwas nerwonowy w osoczu, erytrocytach i płytkach krwi u pacjentów z zespołem metabolicznym

 

mgr Natalia Marczuk

 

 

 

7.      Uzależnienie od morfiny a ekspresja receptora purynowego P2X7 w wybranych strukturach mózgu uzależnionego szczura.

 

mgr Emilia Metryka

 

 

 

8.      Karmienie piersią w ciąży

 

mgr Agata Mularczyk

 

 

 

9.      Wpływ L-karnozyny na wzrost i metabolizm komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae

 

Joanna Olszewska

 

 

 

10.  Wpływ restrykcji kalorycznych na mechanizm molekularny i metaboliczny organizmu

 

mgr Joanna Palma

 

 

 

11.  Aktywność cyklooksygenazy w mózgu szczurów poddanych pre- i postnatalnej ekspozycji na fluor

 

mgr Daniel Styburski

 

 

 

12.  Czy piwa mogą być źródłem metali ciężkich dla organizmu?

 

mgr Daniel Styburski

 

 

 

13.  Jedwab pajęczy jako bioaktywna matryca komórkowa do zastosowań w medycynie regeneracyjnej

 

Kinga Surmiak

 

 

 

14.  Profil ekspresji transporterów leków u pacjentów w skrajnym stadium niewydolności wątroby

 

mgr Sylwia Szeląg-Pieniek

 

 

 

15.  Czy hiperlipidemia ma wpływ na stężenie adiponektyny w surowicy?

 

mgr Daria Śleboda-Taront

 

 

 

16.  Akrylamid i jego drugie oblicze

 

Malwina Wojnar

 

 

 

 

 

12.00–12.25 Druga sesja posterowa (BIOLOGIA ŚRODOWISKA)

 

 

 

17.  Układ pasożyt-żywiciel na modelu Hymenolepis diminuta-Rattus norvegicus

 

mgr Patrycja Kapczuk

 

 

 

18.  Pyłki brzozy w powietrzu Szczecina w 2016 roku

 

mgr Alina Stacewicz

 

 

 

19.  Zjawisko oddziaływania allelopatycznego bałtyckiej pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp. na wybrane gatunki okrzemek

 

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska

 

 

 

20.  Wpływ oddziaływania allelopatycznego pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp. na aktywność fotosyntetyczną wybranych gatunków fitoplanktonu

 

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska

 

 

 

21.  Assessment of mercury in muscles, skins, gills, and livers of mullet (Mugil cephalus) in coastal Vietnam

 

mgr inż. Thiep Vo Van

 

 

 

 

 

14.00–14.30 Trzecia sesja posterowa (KRYMINALISTYKA I GENETYKA)

 

 

 

22.  Optymalizacja ekspresji nowego genu taqIIIRM z termofilnej bakterii Thermus aquaticus

 

mgr Edyta Czajkowska

 

 

 

23.  Wampir czy nie wampir?... Biologia sądowa w analizie nowożytnych szczątków kostnych z Kamienia Pomorskiego

 

mgr Joanna Drath

 

 

 

24.  Trudności w izolacji DNA z materiału biologicznego

 

mgr Aleksandra Frelich

 

 

 

25.  Polimorfizm wybranych genów a predyspozycje sportowe u ludzi

 

Adrianna Jońska, Karolina Woronko

 

 

 

26.  Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi sekcyjnej- analiza wyników badań ZMS PUM w latach 2014-2017

 

mgr Urszula Semeniuk

 

 

 

27.  Polimorfizm regionu kontrolnego mitochondrialnego DNA wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

 

mgr Barbara Wąsowicz

 

 

 

15.30–15.45 Czwarta sesja posterowa (MIKROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA)

 

 

 

28.  Zdolność bójcza komórek PMN u królików zakażonych eksperymentalnie wariantem antygenowym wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease)

 

Magdalena Boniek, Rafał Hrynkiewicz

 

 

 

29.  Charakterystyka szczepów Klebsiella pneumoniae izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w SPSK nr 2 w Szczecinie

 

mgr Agata Pruss

 

 

 

30.  Rola kokonu w odporności nieswoistej pająków

 

Izabela Zogata


31.   

 

POSTERY - Piątek, 13.04.2018

 

 

 

 

 

9.00–9.35 Piąta sesja posterowa (BOTANIKA I FIZJOLOGIA ROŚLIN)

 

 

 

1.      Bakterie w biologicznej ochronie roślin

 

Daria Chlebek

 

 

 

2.      Optymalizacja metody mikrorozmnażania wybranych gatunków Drosera sp. w warunkach in vitro

 

Gabriela Gryta, Urszula Barbarowicz, Piotr Woźniak

 

 

 

3.      Efficiency of thiabendazole (TBZ) in reducing of fungal development on plasticized polyvinyl chloride (PVC) materials present in a wide range of the human

 

dr Paulina Król

 

 

 

4.      Ocena aktywności allelopatycznej Galinsoga parviflora Cav. i Oxalis fontana Bunge na wczesne etapy wzrostu odmian uprawnych Raphanus sativus L. var. radicula Pers.

 

dr Katarzyna Możdżeń

 

 

 

5.      Allelopatyczny wpływ kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) na kiełkowanie i wzrost koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.)

 

dr Katarzyna Możdżeń

 

 

 

6.      Modyfikacje genetyczne w próbkach roślinnych

 

mgr Ewa Sulecka-Mielewczyk

 

 

 

7.      Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) i bratek ogrodowy (Viola x wittrockiana) jako źródło związków o charakterze antyoksydacyjnym

 

mgr Katarzyna Watychowicz

 

 

 

 

 

10.40–12.15 Szósta sesja posterowa (ZDROWIE I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA)

 

 

 

8.      Nowotworowe komórki macierzyste w nowotworze piersi

 

mgr Joanna Bujak

 

 

 

9.      Jakie produkty spożywcze powinny znaleźć się w diecie osób narażonych na wypadanie włosów?

 

mgr Joanna Hołowko

 

 

 

10.  Epidemiologia chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego w Polsce w latach 2003-2017 (na podstawie NIZP-PZH)

 

mgr Patrycja Kapczuk

 

 

 

11.  Wykorzystanie inhibitorów haspiny w terapii chorób nowotworowych

 

mgr Patrycja Kopytko

 

 

 

12.  Wykorzystanie analogów somatostatyny w terapii nowotworów neuroendokrynnych

 

mgr Patrycja Kopytko

 

 

 

13.  Analiza wpływu otyłości na poziom stężenia adiponektyny w osoczu krwi - badania wstępne

 

mgr Aleksandra Goryniak

 

 

 

14.  Odruch nurkowy u ludzi

 

mgr Małgorzata Lubecka

 

 

 

15.  Centralizacja krążenia (blood shift) podczas nurkowań głębinowych na wstrzymanym oddechu- fascynujący mechanizm kompensacyjny

 

mgr Małgorzata Lubecka

 

 

 

16.  Czy nadciśnienie tętnicze ma wpływ na stężenie adiponektyny? - Badania wstępne

 

mgr Natalia Marczuk

 

 

 

17.  Dwa oblicza morfiny- lek czy narkotyk?

 

mgr Emilia Metryka

 

 

 

18.  Ocena częstości występowania grzybów w z rodzaju Candida spp. w  pochwie u kobiet bez objawów oraz z objawami kandydozy pochwy

 

Alina Czyż

 

 

 

19.  Strategie wykorzystania wirusów onkolitycznych w terapii nowotworów

 

Anna Obarzanek

 

 

 

20.  Wpływ probiotykoterapii na trądzik pospolity

 

mgr Joanna Palma

 

 

 

21.  Projekt diety stosowanej leczniczo w suchej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

 

mgr inż. Daria Paradowska

 

 

 

22.  Pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum Mill.), odmiana naciowa, jako źródło selenu w diecie człowieka

 

mgr Patrycja Radke

 

 

 

23.  Cukrzyca typu II a stężenie adiponektyny w osoczu krwi - badania wstępne

 

mgr Angelika Szczęśniak

 

 

 

24.  Czy stężenia fosforanów u pacjentów hemodializowanych ulegają wahaniom dobowym? Badanie retrospektywne stężenia fosforanów w osoczu, w zależności od pory dnia, w grupie pacjentów hemodializowanych, leczonych preparatami wapnia, parykalcytolem, witaminą D3 oraz cynakalcetem

 

Stefan Taront

 

 

 

25.  Właściwości prozdrowotne miodów

 

mgr Katarzyna Watychowicz

 

 

 

26.  Wpływ mitoksantronu na aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-kB w komórkach raka piersi linii wrażliwej MCF7 oraz jej sublinii o oporności wielolekowej

 

mgr Wojciech Żwierełło

 

 

 

 

 


Download
Program-konferencji-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 351.1 KB