WAŻNE TERMINY

 

 

17 stycznia 2018: Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń (rejestracja + podanie tematu)
14 lutego 2018: Termin końcowy przyjmowania zgłoszeń

TERMIN REJESTRACJI WYDŁUŻONY DO 28.02.2018
5 marca 2018: Termin końcowy przyjmowania abstraktów oraz dokonywania opłaty konferencyjnej

TERMIN PRZYJMOWANIA ABSTRAKTÓW I DOKONYWANIA OPŁATY WYDŁUŻONY DO 15.03.2018
12-13 kwietnia 2018: Konferencja Młodych Biologów, BiologUS