Komitet Naukowy

 

Prof. dr hab. Wiesław Deptuła

Prof. dr hab. Agnieszka Popiela

Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk

Dr hab. inż. Robert Czerniawski, prof. US

Dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US

Dr hab. Maria Brzezińska, prof. US

Dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US

Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

Dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

Dr hab. Andrzej Zawal, prof. US

Dr hab. Anna Rymaszewska

Dr Wioleta Dudzińska

Dr n. med. Anna Nowakowska

Dr Izabela Ruduś