Regulamin konferencji BiologUS 2018

 

 

1. Konferencja nosi nazwę Ogólnopolska Konferencja Młodych Biologów BiologUS - Nauki biologiczne bliżej społeczeństwa.

 

2. Konferencja ma charakter ogólnopolski.

 

3. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie.

 

4. Organizatorami Konferencji są Wydziałowa Rada Samorządu Studentów oraz Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

5. W ramach Konferencji odbędą się sesje referatowe oraz sesje plakatowe podzielone na bloki tematyczne.

 

6. Na Konferencję przyjmowane będą prace oryginalne i przeglądowe. Każdy Uczestnik może przedstawić jedną lub dwie prace. Koszt uczestnictwa przy prezentacji jednej pracy wynosić będzie 130 zł, a przy prezentacji dwóch 170 zł.

 

7. Każdy Uczestnik może być współautorem nieograniczonej liczby zgłoszonych prac.

 

8. Czas przeznaczony na wystąpienie ustne podczas Konferencji wynosi: do 15 minut na prezentację i 5 minut na dyskusję. Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty zapisu prezentacji to: *ppt, *pptx, pps, pdf. W dniu prezentacji należy posiadać kopię zapasową pliku na nośniku danych (awaryjnie). Wszystkie prezentacje należy przesłać do 8 kwietnia 2018 r.

 

9. Czas przeznaczony na prezentację posteru wynosi 5 minut.

10.  W sesji referatowej oraz plakatowej zostaną wyłonione na zasadzie konkursu 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone wyróżnieniem (I miejsce, II miejsce, III miejsce).

 

  11. O kolejności miejsc będzie decydowała suma punktów przyznana przez członków Komitetu Naukowo-Konkursowego. W sytuacji, gdy dwie lub więcej prac uzyskają identyczną liczbę punktów, głos decydujący o przyznaniu miejsc ma Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 

   12.    Elementy pracy oceniane przez Komitet Naukowo-Konkursowy to: przygotowanie pracy, waga problemu, wpływ problemu na społeczeństwo, sposób przedstawienia, punktualność.

 

   13.    Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dodatkowo nagrodę i dyplom.

 

   14.    Wzięcie udziału w Konferencji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.